Nezmožnost izenačevanja je najpogostejša med dvigovanjem tlaka, med tlakoma: