Za koliko mora operater znižati tlak, da pomaga uporabniku, ki ima težave z izenačevanjem tlaka?