Platforma e-learningowa – kurs na Operatora Komory Hiperbarycznej

Ten podręcznik jest przeznaczony dla operatorów komór hiperbarycznych do użytku profesjonalnego lub komercyjnego. Ten program treningowy jest przeznaczony do obsługi komory hiperbarycznej, a nie do udzielania porad medycznych i kierowania pacjentów do komory. Program zawiera opis zasad fizyki, fizjologii, opis procedur obsługi klienta, zasad projektowania, serwisowania i użytkowania jednoosobowej komory hiperbarycznej wypełnianej, zasady dawkowania powietrza i tlenu, jak również praktyczny przewodnik użytkowania tego specjalistycznego sprzętu.

Podręcznik operatora komory hiperbarycznej zawiera wiele ogólnych informacji o komorach hiperbarycznych i terapii hiperbarycznej, które dodaliśmy w celu zwiększenia świadomości i zapewnienia szerszej wiedzy, którą chcemy przekazać użytkownikom naszego systemu. Informacje, które są istotne dla urządzeń AHA Flex, są wyraźnie oznaczone w całym tekście.


error: Content is protected !!