Operatora komory hiperbarycznej

Program dla:

  • Obsługa komory hiperbarycznej do użytku profesjonalnego lub komercyjnego;
  • Określona monoblokowa komora hiperbaryczna do podawania zarówno powietrza, jak i tlenu;
  • Praktyczne korzystanie z określonego sprzętu.

Spis treści:

  • Ogólne informacje o terapii hiperbarycznej
  • Zasady fizyki i fizjologii w środowisku hiperbarycznym
  • Postępowanie z tlenem i patofizjologiatlenu
  • Potencjalne problemy i środki zapobiegawcze
  • Praca z komorą AHA Flex

Course Information

OGÓLNE INFORMACJE O TERAPII HIPERBARYCZNEJ

ZASADY FIZYKI I FIZJOLOGII W ŚRODOWISKU HIPERBARYCZNYM

POSTĘPOWANIE Z TLENEM I PATOFIZJOLOGIATLENU

POTENCJALNE PROBLEMY I ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE

PRACA Z KOMORĄ AHA FLEX

ZAKOŃCZENIE